World Thrombosis Day

جنبش سراسری روز جهانی ترومبوز

به حرکت روز جهانی ترومبوز بپیوندید

از اشخاص و سازمان های علاقمند تقاضا می شود فرم همکاری زیر را تکمیل نمایند.

جنبش روز جهانی ترومبوز متشکل از صدها سازمان، شرکت و اشخاص از چهار گوشه جهان است، که یکپارچه متعهد شده اند آگاهی عمومی را، در باره لخته های خون مرگ بار، بالا ببرند. به عنوان همکار و همراه، شما را تشویق می کنیم ، حول محور روز جهانی ترومبوز، با برنامه ریزی دقیق و هدایت شده در مراسم و فعالیت ها، در حمایت از ارتقاء آگاهی عمومی کوشا باشید. طراحی فعالیت ها و مراسم، وابسته به شما، ظرفیت و منابع در اختیار شما است. مطالب حرکت روز جهانی ترومبوز، به صورت الکترونیکی در این وب سایت موجود است. به شما و دیگران، توصیه های ضروری برای چگونگی ارتقاء آگاهی عمومی و حمایت از برنامه ها و فعالیت های روز جهانی ترومبوز ارایه می شود.

اگر به عنوان همکار رسمی، برای پیوستن به حرکت روز جهانی ترومبوزآماده اید، فرم همکاری را تکمیل کنید.

Details

URLs

Be sure to include the full URL, beginning with http:// or https://.

Address

Other Information

از پیوستن شما به حرکت روز جهانی ترومبوز متشکریم. در عرض ۴۸ ساعت، پس از ارسال فرم، نماینده روز جهانی ترومبوز با شما تماس خواهد گرفت و اطلاعات تکمیلی را در باره این حرکت و قدم های مهم بعدی ارایه خواهد کرد. اگر سوالی داشتید، لطفاً با ما در آدرس wtd@isth.org تماس بگیرید.

قرارداد :
با ارسال فرم تعهد، من و سازمانی که نماینده اش هستم، متعهد می شوم به صورت فعالانه در حرکت روز جهانی ترومبوز شرکت کنم. بدینوسیله موافقت می کنم، در حد مقدورات و توانایی ها، نسبت به ارتقاء آگاهی و درک عموم مردم، در باره ترومبوز و پیشگیری از طبعات آن فعالیت کنم. متعهد می شوم با تمام توان در بکارگیری رهنمود ها، مقررات و آیین نامه هایی که به وسیله ISTH برای این منظور در مجموعه Toolkit ارایه شده، با رعایت اخلاق و مسؤلانه عمل کنم. همچنین موافقت مینماییم که پیشرفت ها و نتیجه فعالیت ها، قبل و بعداز روز جهانی ترومبوز را به شما منتقل نمایم.

محرمانه بودن اطلاعات :
اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل فرم، با رعایت قانون بین المللی حفاظت اطلاعات محرمانه درخواست شده است. با تکمیل این فرم، تقاضا می کنم ISTH با استفاده از این اطلاعات من را در جریان فعالیت های روز جهانی ترومبوز و سایر فعالیت های مربوطه قرار داده و مشارکت من را تسهیل کند.بدیهی است اطلاعات ارتباطی من در اختیار سایر همکاران روز جهانی ترومبوز قرار خواهد گرفت. ارایه اطلاعات ارتباطی من امکان دارد توسط ISTH به اشخاص ثالث منتقل شود، و چون ISTH سازمانی بین المللی است، ممکن است در محیط های ملی و بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین موافقت خود را اعلام می دارم که اطلاعات ارتباطی من بین ISTH و همکاران در جهت دسترسی به اطلاعات و سایر مزایای همکاری فیمابین مبادله شود.

روز جهانی ترومبوز
آخرین اخبار
تجربیات بیماران جدید نشان دهنده نیاز به ارتقا آگاهی عموم

شش تجربه جدید در بیماران نشانگر خطرات جدی ترومبوآمبولی وریدی است. تجربه های متنوع نشان می دهد که ترومبوآمبولی وریدی می تواند هرکسی را بدون توجه به وضعیت سلامتی او، مورد تعرض قرار دهد. بیشتر بخوانید

موسسه ترومبوز بریتانیا میزبان سمینار آموزشی در باره روز جهانی ترومبوز

موسسه ترومبوز در بریتانیا اعلام کرد که سمیناری آموزشی در باره مسایل و فرصت های ارتقای مدیریت ترومبوز برگزار می کند. این رویداد روز ۱۳ اکنبر مصادف با روز جهانی ترومبوز برگزار می شود. یشتر بخوانید

مطالعات مربوط به روز جهانی ترومبوز نشان دهنده کمبود آگاهی عموم در ارتباط با VTE ، DVT و PE است

در اولین مطالعه بین المللی آگاهی عمومی در باره ترومبوز، مشخص شد که درک عموم از ترومبوز ورید های عمقی و آمبولی ریه بسیار پایین تر از سایر شرایط سلامت از قبیل سکته قلبی، سکته مغزی، فشار خون، سرطان پستان، سرطان پروستات و ایدز است. بیشتر بخوانید