World Thrombosis Day

جنبش سراسری روز جهانی ترومبوز

تحقیقات علمی

بدلیل کمبود اطلاعات مستند در باره مرگ و میر و معلولیت مرتبط با ترومبوآمبولی وریدی، کمیته راهبردی روز جهانی ترومبوز ، نتایج دو مورد پروژه مهم تحقیقاتی را منتشر کرده است : مقاله اول ، جامع ترین مرور علمی انجام شده در ارتباط با بار جهانی VTE ، با بیش از ۸۰۰۰ مورد استناد، و مقاله دوم ، اولین بررسی جهانی آگاهی عموم از VTE ( این بررسی در ۹ کشور با اطلاعات جمع آوری شده از ۷۲۰۰ فرد) انجام شده است.

مهم ترین یافته ها :

    • VTE خیلی بیشتر از حد تصور شایع است و بخش مهمی از بار جهانی بیماری را در کشورهای با درآمد کم، متوسط و زیاد شامل می شود.
    • VTE مهمترین عامل مرگ زودهنگام و معلولیت، در عوارض جانبی بیمارستانی است.
    • آگاهی عموم در ارتباط با عوامل خطر VTE ، بسیار کمتر از سایر بیماری ها، نظیر سرطان پستان، سرطان پروستات و ایدز است، که بار بیماری بسیار کمتری دارند.
    • دانش در ارتباط با عوامل خطر VTE شامل موارد مربوط به بستری بیمارستانی، جراحی و سرطان، بهمان اندازه آگاهی عموم کم است. بهمین دلیل پیشگیری مشکلی جدی است.

اصل مقالات چاپ شده در ژورنال ترومبوز و هموستاز را می توانید دانلود کنید.

روز جهانی ترومبوز
آخرین اخبار
تجربیات بیماران جدید نشان دهنده نیاز به ارتقا آگاهی عموم

شش تجربه جدید در بیماران نشانگر خطرات جدی ترومبوآمبولی وریدی است. تجربه های متنوع نشان می دهد که ترومبوآمبولی وریدی می تواند هرکسی را بدون توجه به وضعیت سلامتی او، مورد تعرض قرار دهد. بیشتر بخوانید

موسسه ترومبوز بریتانیا میزبان سمینار آموزشی در باره روز جهانی ترومبوز

موسسه ترومبوز در بریتانیا اعلام کرد که سمیناری آموزشی در باره مسایل و فرصت های ارتقای مدیریت ترومبوز برگزار می کند. این رویداد روز ۱۳ اکنبر مصادف با روز جهانی ترومبوز برگزار می شود. یشتر بخوانید

مطالعات مربوط به روز جهانی ترومبوز نشان دهنده کمبود آگاهی عموم در ارتباط با VTE ، DVT و PE است

در اولین مطالعه بین المللی آگاهی عمومی در باره ترومبوز، مشخص شد که درک عموم از ترومبوز ورید های عمقی و آمبولی ریه بسیار پایین تر از سایر شرایط سلامت از قبیل سکته قلبی، سکته مغزی، فشار خون، سرطان پستان، سرطان پروستات و ایدز است. بیشتر بخوانید