World Thrombosis Day

جنبش سراسری روز جهانی ترومبوز

بار جهانی ترومبوآمبولی وریدی

۹ اکتبر ۲۰۱۴، کمیته راهبردی روز جهانی ترومبوز، بمناسبت اولین روز جهانی ترومبوز مقاله ای با عنوان ، ترومبوز سهم مهمی از بار جهانی بیماری ها، در ژورنال ترومبوز و هموستاز (JTH) منتشر کرد.

این مقاله جامع ترین مرور علمی انجام شده در ارتباط با بار جهانی VTE است. باجستجوی گسترده متون علمی و با بیش از ۸۰۰۰ مورد استناد، این مقاله بطور فوق العاده ای مورد تحسین قرار گرفته و در چندین ژورنال علمی، نظیر JTH، سمینارهایی در ترومبوز و هموستاز، Arteriosclerosis، Thrombosis and Vascular Biology چاپ شده است. تفسیری براین مقاله در Lancet نیز چاپ شده است.

خلاصه

در متون علمی بطور سیستماتیک، بار بیماری ترومبوآمبولی وریدی، در کشورهای با درآمد کم، متوسط و بالا را مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات در اروپای غربی، آمریکای شمالی، استرالیا و جنوب آمریکای لاتین ( آرژانتین ) نتایج مشابهی به همراه دارد و نرخ شیوع سالانه آن، بین ۰/۷۵ تا ۲/۶۹ مورد در ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. نرخ شیوع برای جمعیت بالاتر از ۷۰ سال، به بیش از ۲ تا ۷ مورد در ۱۰۰۰ نفر افزایش می یابد. اگر چه شیوع در اقوام چینی و کره ای پایین است ولی بار بیماری به دلیل جمعیت سالخورده آنها کم نیست.

VTE مرتبط با بستری بیمارستانی مهم ترین دلیل سال های از دست رفته با مقیاس disability-adjusted life years (DALY) در کشورهای با درآمد متوسط و کم و عامل دوم در کشورهای با درآمد بالا، بعد از ذات الریه بیمارستانی، عفونت های جریان خون مرتبط با کاتتر و عوارض جانبی داروها است.

VTE بار عمده ای در کشورهای با درآمد کم، متوسط و زیاد ایجاد می کند.اطلاعات دقیق تری در ارتباط با بار جهانی بیماری، جهت ارائه به سیستم های بهداشتی درمانی، در جهت سیاست گزاری و اختصاص منابع، باید تهیه شود و اثر ارتقاء اقدامات پیشگیرانه برای کاهش بار ارزیابی شود.

دانلود کامل مقاله .

روز جهانی ترومبوز
آخرین اخبار
تجربیات بیماران جدید نشان دهنده نیاز به ارتقا آگاهی عموم

شش تجربه جدید در بیماران نشانگر خطرات جدی ترومبوآمبولی وریدی است. تجربه های متنوع نشان می دهد که ترومبوآمبولی وریدی می تواند هرکسی را بدون توجه به وضعیت سلامتی او، مورد تعرض قرار دهد. بیشتر بخوانید

موسسه ترومبوز بریتانیا میزبان سمینار آموزشی در باره روز جهانی ترومبوز

موسسه ترومبوز در بریتانیا اعلام کرد که سمیناری آموزشی در باره مسایل و فرصت های ارتقای مدیریت ترومبوز برگزار می کند. این رویداد روز ۱۳ اکنبر مصادف با روز جهانی ترومبوز برگزار می شود. بیشتر بخوانید

مطالعات مربوط به روز جهانی ترومبوز نشان دهنده کمبود آگاهی عموم در ارتباط با VTE ، DVT و PE است

در اولین مطالعه بین المللی آگاهی عمومی در باره ترومبوز، مشخص شد که درک عموم از ترومبوز ورید های عمقی و آمبولی ریه بسیار پایین تر از سایر شرایط سلامت از قبیل سکته قلبی، سکته مغزی، فشار خون، سرطان پستان، سرطان پروستات و ایدز است. بیشتر بخوانید