World Thrombosis Day

جنبش سراسری روز جهانی ترومبوز

برای متخصصان

جنبش روز جهانی ترومبوز بر موضوع ترومبوآمبولی وریدی (VTE) و مخصوصاً بستری شدن در بیمارستان، بعنوان مهمترین عامل خطر برای ایجاد آن متمرکز است. علی الرغم وجود امکانات پیشگیری برای بیماران مستعد، اغلب خدمات پیشگیرانه برای نجات جان آن ها فراهم نمی شود. جنبش روز جهانی ترومبوز، امیدوار است با آموزش و دسترسی به بیماران و تشویق متخصصان بهداشت و درمان به جدی گرفتن ترومبوآمبولی وریدی و ارتقاء آگاهی خود در زمینه های زیر، مرگ و میر های ترومبوآمبولی وریدی را، که اکثراً به بستری بیمارستانی مربوط است، کاهش دهند:

روز جهانی ترومبوز فرصت مناسبی برای مباحثه ، بروز رسانی معلومات و ایجاد سیاست های مربوط به ترومبوآمبولی وریدی است. پیشگیری از شکل گیری لخته، مشکل ایمنی بیمار است و باید در استانداردهای مراقبت و درمان بیماران بستری لحاظ شود. سیاست های درمانی باید کلیه پرسنل مراقبت و درمان را درگیر کرده و برای مقبولیت کامل آن تلاش کند. با این که سیاست های فراگیری برای پیشگیری VTE وجود ندارد، مدل های چندی ارایه شده است.

مطالب برای ارتقاء آگاهی

نمونه دستورالعمل ها برای ترومبوآمبولی وریدی

اطلاعات تکمیلی مدل های ارزیابی خطر VTE ، شامل مقالات علمی در باره مطالعات تاییدی، در صفحه منابع موجود است.

منابع ضروری برای جنبش روز جهانی ترومبوز را در صفحههمکاران ملاحظه کنید.

روز جهانی ترومبوز
آخرین اخبار
تجربیات بیماران جدید نشان دهنده نیاز به ارتقا آگاهی عموم

شش تجربه جدید در بیماران نشانگر خطرات جدی ترومبوآمبولی وریدی است. تجربه های متنوع نشان می دهد که ترومبوآمبولی وریدی می تواند هرکسی را بدون توجه به وضعیت سلامتی او، مورد تعرض قرار دهد. بیشتر بخوانید

موسسه ترومبوز بریتانیا میزبان سمینار آموزشی در باره روز جهانی ترومبوز

موسسه ترومبوز در بریتانیا اعلام کرد که سمیناری آموزشی در باره مسایل و فرصت های ارتقای مدیریت ترومبوز برگزار می کند. این رویداد روز ۱۳ اکنبر مصادف با روز جهانی ترومبوز برگزار می شود. یشتر بخوانید

مطالعات مربوط به روز جهانی ترومبوز نشان دهنده کمبود آگاهی عموم در ارتباط با VTE ، DVT و PE است

در اولین مطالعه بین المللی آگاهی عمومی در باره ترومبوز، مشخص شد که درک عموم از ترومبوز ورید های عمقی و آمبولی ریه بسیار پایین تر از سایر شرایط سلامت از قبیل سکته قلبی، سکته مغزی، فشار خون، سرطان پستان، سرطان پروستات و ایدز است. بیشتر بخوانید