World Thrombosis Day

جنبش سراسری روز جهانی ترومبوز

ترومبوز

از چهار مرگ و میر در جهان، یک مورد به ترومبوز مربوط می شود.

ترومبوز عبارت از شکل گیری لخته خون مرگ بار در شریان ها ( ترومبوز شریانی) و وریدها ( ترومبوز وریدی) است. شکل گیری لخته باعث کاهش یا قطع جریان طبیعی خون می شود. لخته با آزاد و رها شدن، به سمت سایر اعضای بدن حرکت می کند. این اتفاق به صدمات مهمی، نظیر حمله قلبی، سکته مغزی و ترومبوآمبولی وریدی (VTE)، که سه عامل مرگ بار قلبی و عروقی است، منجر می شود.

ترومبوز اولویتی جهانی

نشست مجمع جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۲، مقرر کرده است تا سال ۲۰۲۵ از بروز مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیرواگیردار مانند بیماریهای قلبی عروقی، ۲۵ درصد کاسته شود. برای رسیدن به این هدف لازم است عوامل ایجاد ترومبوز را شناسایی و کاهش دهیم.

در ماه می ۲۰۱۵ انجمن بین المللی ترومبوز و هموستاز و کمیته راهبردی روز جهانی ترومبوز با صدور بیانیه ای به ۶۸ مین مجمع بهداشت جهانی WHO، دعوت به توجه بیشتر به موضوع ترومبوز کرد. نتیجه این تلاش ها شمول ترومبوآمبولی وریدی به عنوان عامل مرگ و میر، در تحقیقات آتی، بار جهانی بیماری های سازمان بهداشت جهانی است.

روز جهانی ترومبوز
آخرین اخبار
تجربیات بیماران جدید نشان دهنده نیاز به ارتقا آگاهی عموم

شش تجربه جدید در بیماران نشانگر خطرات جدی ترومبوآمبولی وریدی است. تجربه های متنوع نشان می دهد که ترومبوآمبولی وریدی می تواند هرکسی را بدون توجه به وضعیت سلامتی او، مورد تعرض قرار دهد. بیشتر بخوانید

موسسه ترومبوز بریتانیا میزبان سمینار آموزشی در باره روز جهانی ترومبوز

موسسه ترومبوز در بریتانیا اعلام کرد که سمیناری آموزشی در باره مسایل و فرصت های ارتقای مدیریت ترومبوز برگزار می کند. این رویداد روز ۱۳ اکنبر مصادف با روز جهانی ترومبوز برگزار می شود. بیشتر بخوانید

مطالعات مربوط به روز جهانی ترومبوز نشان دهنده کمبود آگاهی عموم در ارتباط با VTE ، DVT و PE است

در اولین مطالعه بین المللی آگاهی عمومی در باره ترومبوز، مشخص شد که درک عموم از ترومبوز ورید های عمقی و آمبولی ریه بسیار پایین تر از سایر شرایط سلامت از قبیل سکته قلبی، سکته مغزی، فشار خون، سرطان پستان، سرطان پروستات و ایدز است. بیشتر بخوانید