World Thrombosis Day

جنبش سراسری روز جهانی ترومبوز

برای عموم مردم

روز جهانی ترومبوز، بر ارتقاء آگاهی عموم مردم در باره ترومبوآمبولی وریدی و بستری شدن در بیمارستان به عنوان مهمترین خطر تشکیل لخته های خون در پا ها و ریه ها متمرکز است. علی الرغم این واقعیت که ترومبوآمبولی وریدی، عموماً با بستری بیمارستان مرتبط است، اغلب تشخیص داده نشده و شناسایی نمی شود. از طریق آموزش، این حرکت جهانی بر موارد زیر تاکید می کند :

ترومبوآمبولی وریدی، مهمترین عامل مرگ های بیمارستانی قابل پیشگیری، جلوتر از ذات الریه و عفونت ها، است. اگر خودتان یا بستگان شما در بیمارستان پذیرش شده اید، بطور جدی با پرسنل بیمارستان صحبت کنید. از آنها بخواهید با انجام ارزیابی، امکان ایجاد خطر تشکیل لخته ، دوره ای که در بیمارستان بستری هستید و یا روزها و هفته های پس از ترخیص را بررسی کنند.

منابع زیرین گفتگوی شما و متخصصان در بیمارستان را تسهیل می کند. این مطالب را بخوانید، با دوستان و افراد خانواده به اشتراک بگذارید و در صورت بستری شدن،آنها را همراه خود داشته باشید.

For additional campaign resources, including templates for organizational events or activities, visit the WTD partners page.

روز جهانی ترومبوز
آخرین اخبار
تجربیات بیماران جدید نشان دهنده نیاز به ارتقا آگاهی عموم

شش تجربه جدید در بیماران نشانگر خطرات جدی ترومبوآمبولی وریدی است. تجربه های متنوع نشان می دهد که ترومبوآمبولی وریدی می تواند هرکسی را بدون توجه به وضعیت سلامتی او، مورد تعرض قرار دهد. بیشتر بخوانید

موسسه ترومبوز بریتانیا میزبان سمینار آموزشی در باره روز جهانی ترومبوز

موسسه ترومبوز در بریتانیا اعلام کرد که سمیناری آموزشی در باره مسایل و فرصت های ارتقای مدیریت ترومبوز برگزار می کند. این رویداد روز ۱۳ اکنبر مصادف با روز جهانی ترومبوز برگزار می شود. بیشتر بخوانید

مطالعات مربوط به روز جهانی ترومبوز نشان دهنده کمبود آگاهی عموم در ارتباط با VTE ، DVT و PE است

در اولین مطالعه بین المللی آگاهی عمومی در باره ترومبوز، مشخص شد که درک عموم از ترومبوز ورید های عمقی و آمبولی ریه بسیار پایین تر از سایر شرایط سلامت از قبیل سکته قلبی، سکته مغزی، فشار خون، سرطان پستان، سرطان پروستات و ایدز است. بیشتر بخوانید