World Thrombosis Day

جنبش سراسری روز جهانی ترومبوز

ترومبوآمبولی وریدی مرتبط با بستری بیمارستانی

بستری شدن در بیمارستان عامل خطر مهمی برای ایجاد تروبوآمبولی وریدی است. این بیماران با کم شدن تحرک - استراحت در بستر یا ریکاوری - یا صدماتی که به رگ ها به علت جراحی یا سایر آسیب های جدی را تجربه می کنند، بیشتر در معرض لخته شدن قرار می گیرند.

در واقع تا ۶۰ درصد موارد ترومبوآمبولی وریدی، در زمان بستری یا در فاصله ۹۰ روز بعداز آن اتفاق می افتد و به همین دلیل این پدیده، به یکی از مهم ترین موارد قابل پیشگیری مرگ های بیمارستانی تبدیل شده است. 

برای پیشگیری VTE، باید پرسنل بیمارستان، خطر ایجاد لخته در بیمار را ارزیابی کرده و از روش های مناسب پیشگیری و درمان استفاده کنند. در باره ارزیابی و پیشگیری از خطر VTE بخوانید. .

اعداد و ارقام

  • تا ۶۰ درصد موارد VTE در خلال یا بعداز بستری شدن در بیمارستان اتفاق می افتد و این عارضه مهمترین عامل پیشگیری شونده مرگ های بیمارستانی است.8
  • در انگلستان، سالانه بیش از ۳۲۰۰۰ مورد ترومبوآمبولی وریدی مرتبط با بستری بیمارستانی اتفاق می افتد.9
  • در آمریکا، در بیش از ۵۴۰۰۰۰ بیمار، ترومبوآمبولی وریدی مرتبط با بستری بیمارستانی اتفاق می افتد.10
  • در استرالیا، سالانه ۳۰۰۰۰ مورد ترومبوآمبولی وریدی مرتبط با بستری بیمارستانی اتفاق می افتد. 11

اعمال جراحی با افزایش خطر ترومبوآمبولی وریدی

بعضی از جراحی ها و اعمال پزشکی باعث بالا رفتن خطر ترومبوآمبولی وریدی میشود:

  • جراحی های ارتوپدی ( نظیر، جراحی تعویض مفصل زانو و ران )
  • جراحی های عمومی بزرگ ( مخصوصاً شکم، لگن خاصره، ران و پاها )
  • جراحی های بزرگ زنان
  • جراحی اورولوژی
  • جراحی مغز و اعصاب
  • جراحی قلب
  • جراحی عروق جانبی بزرگ
  • شیمی درمانی سرطان

اگر قراراست شما یا بستگانتان جراحی های ذکر شده را تجربه کنید، حتماً درخواست کنید تا ارزیابی خطر شکل گیری و پیشگیری از ایجاد، لخته انجام گیرد.

پروتکل VTE برای بیمارستان

برای پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی مرتبط با بستری بیمارستانی و مرگ و میر ناشی از آن، هر بیمارستانی در دنیا، باید نسبت به تهیه و اجرای این پروتکل اقدام نماید. پروتکل ها ممکن است در بیمارستان ها و کشور های مختلف متفاوت باشند، ولی باید شامل فرایند ارزیابی خطر VTE باشند، که مرتبط با دستورالعمل های پیشگیری و درمان مناسب است.

در شرایطی که بعضی کشورها موظف به اجرای پروتکل های اجباری هستند، اکثریت ممالک فاقد آنند. بهمین دلیل جنبش روز جهانی ترومبوز باید از مسؤلان بیمارستان ها، سیستم های بهداشتی درمانی، سیاست گزاران و سازمان های نظارت بر کیفیت خدمات بیمارستانی در دنیا بخواهند نسبت به تهیه پروتکل های VTE و پیشگیری و موضوعات مربوط به الویت دادن به ایمنی بیماران اقدام کنند.


8 Jha AK, Larizgoitia I, Audera-Lopez C, Prasopa-Plaisier N, Waters H, Bates DW. The global burden of unsafe medical care: analytic modeling of observational studies. BMJ Qual Saf 2013; 22;809-15. Retrieved from: http://qualitysafety.bmj.com/content/22/10/809.full.pdf+html

9 House of Commons Health Committee Report on the Prevention of Venous Thromboembolism in Hospitalised Patients. www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmhealth/99/9902.html.

10 Yusuf H, Tsai J, Atrash H, Boulet S, Grosse S. Venous thromboembolism in adult hospitalizations–United States – 2007-2009. MMWR 2012;61:no. 22:401-404

11 National Policy Framework: VTE Prevention in Adult Hospitalised Patients in NZ. New Zealand VTE Prevntion. June 2012. http://www.hqsc.govt.nz/assets/Other-Topics/QS-challenge-reports/VTE-Prevention-programme-National-Policy-Framework.pdf

روز جهانی ترومبوز
آخرین اخبار
تجربیات بیماران جدید نشان دهنده نیاز به ارتقا آگاهی عموم

شش تجربه جدید در بیماران نشانگر خطرات جدی ترومبوآمبولی وریدی است. تجربه های متنوع نشان می دهد که ترومبوآمبولی وریدی می تواند هرکسی را بدون توجه به وضعیت سلامتی او، مورد تعرض قرار دهد. بیشتر بخوانید

موسسه ترومبوز بریتانیا میزبان سمینار آموزشی در باره روز جهانی ترومبوز

موسسه ترومبوز در بریتانیا اعلام کرد که سمیناری آموزشی در باره مسایل و فرصت های ارتقای مدیریت ترومبوز برگزار می کند. این رویداد روز ۱۳ اکنبر مصادف با روز جهانی ترومبوز برگزار می شود. بیشتر بخوانید

مطالعات مربوط به روز جهانی ترومبوز نشان دهنده کمبود آگاهی عموم در ارتباط با VTE ، DVT و PE است

در اولین مطالعه بین المللی آگاهی عمومی در باره ترومبوز، مشخص شد که درک عموم از ترومبوز ورید های عمقی و آمبولی ریه بسیار پایین تر از سایر شرایط سلامت از قبیل سکته قلبی، سکته مغزی، فشار خون، سرطان پستان، سرطان پروستات و ایدز است. بیشتر بخوانید