World Thrombosis Day

جنبش سراسری روز جهانی ترومبوز

فیبریلاسیون دهلیزی

فیبریلاسیون دهلیزی نوع شایع آریتمی یا ضربان قلب نامنظم است. به دلیل انبساط و انقباض نامنظم قلب، جریان خون کند شده یا خون جمع شده و باعث لخته می شود.

لخته خون ایجاد شده به دلیل فیبریلاسیون دهلیزی نمونه ای از ترومبوآمبولی شریانی است. اگر این لخته رها و وارد شریان شود، به سمت مغز حرکت کرده و باعث سکته مغزی می شود.

افراد با فیبریلاسیون دهلیزی در معرض خطر بیشتری برای سکته مغزی هستند و تخمین زده می شود که ۱۵ درصد از ۱۵ میلیون سکته مغزی در دنیا، مربوط به این عارضه باشد.

سکته های مغزی مربوطه به فیبریلاسیون دهلیزی می تواند بسیار خطرناک باشد. این بیماران در مقایسه با بیمارانی که سکته مغزی به دلایل دیگری داشته اند، دو برابر احتمال بستری شدن و خطر مرگ را دارند.

همانطورکه هرشخصی حق دارد هنگام پذیرش در بیمارستان، تقاضای ارزیابی ترومبوآمبولی وریدی کند، هرکسی هم حق دارد که در مورد فیبریلاسیون دهلیزی مورد ارزیابی قرار گیرد. در اولین قدم، ضربان قلب شما برای وجود بی نظمی چک می شود. بعداً الکتروکاردیوگرام EKG یا ECG برای تشخیص یا تایید فیبریلاسیون دهلیزی انجام می شود.

* اغلب فیبریلاسیون دهلیز بدون هیچ علامت یا نشانگانی وجود دارد.

اقدامات ضروری
  در باره فیبریلاسیون دهلیزی با متخصص صحبت کنید و از آنها بخواهید ضربان قلب شما را در ارتباط با وجود آریتمی کنترل کنند.
  اگر پزشک هستید، ابتکار به خرج داده و بیماران را برای فیبریلاسیون دهلیزی/ آریتمی ارزیابی کنید.
عوامل خطر برای سکته مغزی
  نارسایی احتقانی قلب
  فشار خون بالا
  سن ۷۵ و بالاتر
  دیابت
  سکته مغزی ( قبلی )، TIA یا ترومبوآمبولی
  بیماری عروق
  سن بین ۶۵ تا ۷۴
  جنسیت ( زنان با ریسک بالاتر )

* براساس مقیاس پیش بینی CHA2DS2VASc که خطر سکته مغزی را در بیماران با فیبریلاسیون دهلیزی تخمین می زند.

AFib Resources

Atrial Fibrillation Association
Offers a suite of patient and provider resources about AFib through multiple consumer education campaigns, including AF Aware Week and Know Your Pulse.

Act Against AFib
Encourages patients to 'ACT' against AFib by: Assessing risk, consulting a doctor, and treating their AFib. Posters, palm cards and videos reinforce the ACT model.

American College of Physicians
This 'What You and Your Family Should Know' booklet provides helpful information about AFib, including risk factors, blood clot prevention, and questions to ask your healthcare professional.

American Heart Association
The AFibFive is a comprehensive e-zine developed to help adults with AFib understand their diagnosis and learn how to lead a healthy life. The resource includes videos, audio instructions and an interactive quiz.

European Society of Cardiology (ESC)
ESC created Afibmatters.org, an educational website designed by health professionals and patients for people suffering from AFib, as well as their families and caregivers. The site offers information about proper detection and management of AFib.

Global Atrial Fibrillation Alliance
Provides tools, resources and news to help patients around the world talk with healthcare providers about the treatment and management of AFib. The Alliance also hosts World AF Day, which occurs annually on the second Saturday of September.

Heart Rhythm Society
The Society's Atrial Fibrillation Awareness webpage provides educational resources for patients and providers about AFib, including symptoms and risk factors.

National Blood Clot Alliance
The Alliance's AFib webpage provides an overview of AFib-related blood clots and clot-provoked stroke.

National Heart, Lung, and Blood Institute
A detailed overview of AFib, including an animated video of irregular heartbeat and the impact on the rest of the body.

Preventive Cardiovascular Nurses Association
Educational information for adults with AFib, including detection tests, symptoms, and instructions on how to conduct a self-pulse test.

Sign Against Stroke
A global patient charter to make AF-related stroke prevention a priority and to create a unified voice to improve the care and treatment of individuals with AFib.

Society of Cardiovascular Patient Care
Resources for healthcare professionals, hospitals and health systems, including a pocket guide for the evaluation and management of AFib patients, articles and abstracts, and guidelines and recommendations.

Stop Afib
The latest news and resources about AFib, including treatment and management options, and caregiver tools. Includes an international listing of AFib services.

Stroke Association
Offers a resource library on stroke and stroke-related issues, including AFib. Leaflets, factsheets and FAQs are available for download.

WebMD
An Atrial Fibrillation Health Center offers tools and resources for adults with AFib, including the causes, symptoms, procedures and treatment options and helpful lifestyle changes.

World Stroke Organization
World Stroke Organization established a Global Atrial Fibrillation Patient Charter, designed to bring a worldwide, unified voice to improving the care and treatment of AFib. The charter contains recommendations for policymakers, healthcare providers and governments.

World Heart Federation
The Global AF Action campaign is dedicated to increasing recognition for AFib as a major international public health concern. Provides steps to conduct a do-it-yourself pulse test and multi-language care resources.


12 Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation: a major contributor to stroke in the elderly. The Framingham Study. Arch Intern Med 1987;147:1561-4.

13 Kannel WB, Benjamin EJ. Status of the epidemiology of atrial fibrillation. Med Clin North Am 2008;92:17-40.

14 Paciaroni M, Agnelli G, Caso V, et al. Atrial fibrillation in patients with first-ever stroke: frequency, antithrombotic treatment before the event and effect on clinical outcome. J Thromb Haemost 2005;3(6):1218-23. PMID: 15892862.

روز جهانی ترومبوز
آخرین اخبار
تجربیات بیماران جدید نشان دهنده نیاز به ارتقا آگاهی عموم

شش تجربه جدید در بیماران نشانگر خطرات جدی ترومبوآمبولی وریدی است. تجربه های متنوع نشان می دهد که ترومبوآمبولی وریدی می تواند هرکسی را بدون توجه به وضعیت سلامتی او، مورد تعرض قرار دهد. بیشتر بخوانید

موسسه ترومبوز بریتانیا میزبان سمینار آموزشی در باره روز جهانی ترومبوز

موسسه ترومبوز در بریتانیا اعلام کرد که سمیناری آموزشی در باره مسایل و فرصت های ارتقای مدیریت ترومبوز برگزار می کند. این رویداد روز ۱۳ اکنبر مصادف با روز جهانی ترومبوز برگزار می شود. بیشتر بخوانید

مطالعات مربوط به روز جهانی ترومبوز نشان دهنده کمبود آگاهی عموم در ارتباط با VTE ، DVT و PE است

در اولین مطالعه بین المللی آگاهی عمومی در باره ترومبوز، مشخص شد که درک عموم از ترومبوز ورید های عمقی و آمبولی ریه بسیار پایین تر از سایر شرایط سلامت از قبیل سکته قلبی، سکته مغزی، فشار خون، سرطان پستان، سرطان پروستات و ایدز است. بیشتر بخوانید